ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Յովսէփին պատմութիւնը : Տղայոց ու պատանիներուն համար շինված: / [Հովսեփի պատմությունը] .- Զմիւռնիա : [Զմյուռնիա]: տպ. Կուլիէլմոս Կռիֆֆիթի, 1847. - 322 էջ; նկ.; 14 սմ Շարվ. 6,5x11,6 սմ


Հայ գրականություն