ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Դիւան Մեսրոպ Դ. Թաղիադեան: Անտիպ օրագրութիւներ, երկեր եւ քերթուածներ, վաւերագրեր, նամակներ: /

Դիւան Մեսրոպ Դ. Թաղիադեան: Անտիպ օրագրութիւներ, երկեր եւ քերթուածներ, վաւերագրեր, նամակներ: / [Դիվան Մեսրոպ Դ. Թաղիադյան: Անտիպ օրագրություններ, երկեր և քերթվածներ, վավերագրեր, նամակներ]: / Խմբ.` Մ. արք. Աշճեան - Երևան: ԵՊՀ հրատ., 1993. - ԼԹ + 654 էջ; 22 սմ

[Օրագրութիւն Մ. Դ. Թաղիադեանց: Մոռացուած էջեր, պատառիկներ: Նամակներ: Վաւերագրեր: Կենսագրութիւն Մեսրովբայ Դաւթեան Թաղիադեանց:]

Աղբիւր. և գրակ.` 505-512: Բառարան` 513-515: Ծանոթագր.` 518-606: Անձն. ցանկ` 607-629: Տեղանուն. ցանկ` 631-647: Լուսանկ. ցանկ` 649-650


Թաղիադյան Մեսրոպ Դավթի (1803-1858)


Հայ գրականություն --Հայ գրողներ
Հայ գրականագիտություն

891.981.0/Թ-18