ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Ուղեգրություններ, հոդվածներ, նամակներ, վավերագրեր: /

Թաղիադյան Մեսրոպ Դավթի (1803-1858)

Ուղեգրություններ, հոդվածներ, նամակներ, վավերագրեր: / Путевые заметки, статьи, письма, документы. Մ. Թաղիադյան; Առաջաբ., տեքստ, ծանոթագր.` Ռ. Նանումյան; Խմբ.՝ Պ. Հակոբյան; ՀՍՍՀ ԳԱ Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության և արվեստի ինստիտուտ; Ե. Չարենցի անվան Գրականության և արվեստի թանգարան - Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975. - 619 էջ; 22 սմ. - Գրական ժառանգություն 9 .

[Հոդվածներ: Նամակներ, ճառեր, դիմումներ: Պատառիկներ օրագրից: Վավերագրեր]:

Ծանոթագր.` էջ 535-602; Անձն. ցանկ` էջ 603-615:


Հայ գրականություն

891.981-8/Թ-18