ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Հիշատակարան: /

Իսահակյան Ավետիք Սահակի (1875-1957)

Հիշատակարան: / Ավ. Իսահակյան; Կազմ., ծանոթ.` Ա. Ինճիկյան; Խմբ.` Է. Ջրբաշյան; ՀՍՍՀ Կուլտուրայի մինիստրության Ե. Չարենցի անվ. գրակ. և արվեստի թանգարան - Երևան: Սովետական գրող, 1977. - 471 էջ; 21 սմ. - Գրական ժառանգություն X .

Անվանացանկ` էջ 464-471


Հայ գրականություն--հուշագրություն
Գեղարվեստական գրականություն--հուշագրություն

891.981-94/Ի-75