ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Տաղիկներ սիրոյ եւ կարօտանաց: /

Պաղտասար Դպիր (1683-1768)

Տաղիկներ սիրոյ եւ կարօտանաց: / Песни любви и тоски. [Տաղիկներ սիրո և կարոտանաց]: Պաղտասար Դպիր; Հրատ. պատր.` Շ. Նազարյանը, Ա. Մնացականյան; ՀՍՍՌ Մինիստրների սովետին կից պետական ձեռագրատուն Մատենադարան - Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱԱ հրատ., 1958. - 286 էջ; 23 սմ

Ծանոթագր.` էջ 243-264; Ցանկեր` էջ 267-285:


Հայ գրականություն--Պոեզիա
Գեղարվեստական գրականություն--Պոեզիա

891.981-1/Պ-17