ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Պատմութիւն Ֆարման մանկանն: Միջնադարյան պոեմ: /

Պատմութիւն Ֆարման մանկանն: Միջնադարյան պոեմ: / Сказание о младенце Фармане. Средневековое поэма. [Պատմություն Ֆարման մանկանն: Միջնադարյան պոեմ] Հրատ. պատր.՝ Շ. Նազարյան; Խմբ.՝ Ա. Մնացականյան; ՀՍՍՌ Մինիստրների սովետին կից պետական ձեռագրատուն Մատենադարան - Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1957. - 194 էջ; նկ.; 21 սմ.

Բառարան` էջ 187-192:


Հայ գրականություն--Պոեզիա
Գեղարվեստական գրականություն--Պոեզիա

891.981-1/Պ-30