ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Տարեգիրք: /

Սմբատ Սպարապետ [Գունդստաբլ]

Տարեգիրք: / Սմբատ Սպարապետ - Վենետիկ: Ս. Ղազար, ՀԲԸՄ Խ. վրդ. Լազարեանի հիմնադրամի հրատ, 1956. - ԺԵ+272 էջ; 22 սմ - Մատենագրութիւնք նախնեայ ԽԶ .


Հայոց պատմություն

947.925(093)/Ս-61