ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Կանտը և XIX դարի հայ փիլիսոփայական միտքը: /

Թևոսյան Ալեքսանդր Միքայելի (1927-1991)

Կանտը և XIX դարի հայ փիլիսոփայական միտքը: / Кант и армянская философская мысль XIX века. Ա.Մ. Թևոսյան; ՀՍՍՀ ԳԱ Փիլ. և իրավունքի ինս-տ; Խմբ.՝ Ռ.Ա. Կարապետյան - Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981. - 179 էջ; 20 սմ.

Օգտ. աղբյուր. և գրակ. ցանկ՝ էջ: 176-178


Կանտ Իմանուիլ (1724-1804)


Փիլիսոփայություն
Հայ փիլիսոփայական միտք--19-րդ դ.

14/Թ-50