ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Գեղարվեստական երկեր: /

Թաղիադյան Մեսրոպ Դավիթի 1803-1858

Գեղարվեստական երկեր: / Художественные произведения. Մ. Թաղիադյան; Տեքստ; ծանոթագր., կազմ., առաջաբ.` Ռ. Նանումյան - Երևան: Հայաստան հրատ., 1965. - 432 էջ; 21 սմ.

[Բանաստեղծություններ: Պոեմներ: Վեպեր: Թարգմանություններ]


Հայ գրականություն--պոեզիա--վեպ--առակ
Գեղարվեստական գրականություն--պոեզիա--վեպ--առակ

891.981-8/Թ-18