ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

«Սեբեոսի պատմությունը» և Անանունի առեղծվածը: /

Աբգարյան Գևորգ Վարագի

«Սեբեոսի պատմությունը» և Անանունի առեղծվածը: / "История Себеоса" и проблема анонима. / Գ. Աբգարյան; Խմբ.` Լ. Խաչիկյան - Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1965. - 253 էջ; 21 սմ

[Սեբեոս թե Խոսրով: Անանունի հատվածը և նրա հորինման ժամանակը: Բնագրի վերականգնում:]

Գրակ.` էջ 232-242; Հատուկ անուններ` էջ 243-252:


Հայոց պատմություն

947.925(093)/Ս-33Ա