ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Երկու դրախտները: Ցանուցիր էջեր: /

Թէքէեան Վահան

Երկու դրախտները: Ցանուցիր էջեր: / Վ. Թէքէեան; Կազմ., խմբ., ծանօթագր.՝ Ս. Տէյիրմենճեան; Առաջաբ.՝ Վ. Ղազարյան - Իսթանպուլ: [Ստամբուլ]: «Ժամանակ», 2017. - 481 էջ; 20 սմ. - Ժամանակ 100 տարի մատենաշար .

[Հրապարակագրական. Ուխտներիդ ընդունակ: Ալպաներէնի խնդիրը եւ հելվաճին: Իթթիհատը եւ Դաշնակցութիւնը: Հայ մեպուսը յառաջիկայ Օսմանեան խորհրդարանին մէջ: Լուծման պահուն եւ նոր ընտրութեանց առջեւ հայկական տեսակէտը: Ազգային ժողովոյ ատենապետը: Ո՞վ պիտի դարբնէ: Ազգութեանց գաղափարը եւ հայ ազգութիւնը: Օրմանեան սրբազան եւ Մուսա պէյ: Եւրոպայի հայանպաստ շարժումը: Պատմութիւնն ալ կը խեղաթիւրեն: Բախտը ազգերու կեանքին մէջ: Կուսակցութիւններու բարիքն ու չարիքը: Ռուսահայերը իրենց տեղին վրայ: Օրէնք եւ մարդ: Մեծ ազգերու զարգացման գաղտնիքը: Գրականութիւն եւ արուեստ. «Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր», Մատթէոս Զարիֆեան: «Կեանքի եւ մահուան երգեր», Մատթ. Զարիֆեան: Մարտիրոս Ոսկեան ու իր «Խռովքի եւ յարութեան երգեր»ը: «Նոր պսակ»: Քննադատութիւնը «Նոր պսակ»ին առթիւ: «Օրերի պսակը», Կոստան Զարեան: Թատերական միութեան շքահանդէսին առթիւ: Հայ գրականութեան եւ արուեստներու տարին: Հանրի Պաթայլի մահը - Նոր թատրոնը: Հայ արուեստի տան սթիւտիօն: «Հայրը»՝ Օկիւսթ Սթրինտպերկի: Հայ արուեստի տան «Սալոմէ»ի ներկայացումը: Հայ պոլշեվիկերէն - Հ. Արսէն Ղազիկեանի մեղմ մենամոլութիւնը: Արեւմտահայ գրականութիւնը ԺԹ. դարու վերջին տասնամեակին: Խորհրդային Հայաստանի գրականութեան մեծ վիշտը: Յուշեր-վկայութիւններ. Սեւ կատու: Տասը տարի առաջ բանտին մէջ: Հայաստան եւ Գերմանիա: Համբարձում Առաքելեան: Օրմանեան սրբազան եւ Երուսաղէմ: Արփիար Արփիարեան «Մատնիչ»: Յովսէփ Գույումճեան: Յիշատակ մը Պոլսոյ Ազգ. ժողովէն: Ի՞նչ գռայ գրական ալպոմի մը մէջ: Խրիմեան եւ կուսակրօնութիւնը: Իպիկոսի կռունկները: Կէս-կեսարացիի մը յուշերէն: Գրական յուշեր: Երկու դրախտները: Պզտիկ տղուն դպրոցները:]

Ծանօթագր.՝ էջ 453-465; Ցանկ յատուկ անուն.՝ էջ 466-478:


Հայ գրականություն--հրապարակախոսություն--քննադատություն--հուշագրություն
Հայ մամուլ--հոդվածներ

891.981-8/Թ-55