ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ ԺԴ դար: /

Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ ԺԴ դար: / Colophons of armenian manuscripts XIV century. / Памятные записи армянских рукописей XIV века. / - Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.; 2018- - Մաս; 25 սմ

Աղբյ. և գրակ.՝ էջ 517-523; Անձն. ցանկ՝ էջ 524-588; Տեղ. ցանկ՝ էջ 589-598

Մասն Ա - 1301 - 1325 թթ.: /Խմբ.՝ Կ. Մաթևոսյան; Կազմ.` Լ. Խաչիկյան; Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան.- 2018.- XLIV+599 էջ: Մասն Բ - 1326-1350 թթ.: /Կազմ.՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան.- 2020.- V+609 էջ


Հիշատակարաններ

ՍԷՄ

947.925(093.32)/Հ-24