ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Դու անկործան վանք կմնաս... Մկրտիչ Սարգսյանը ժամանակակիցների հուշերում: /

Դու անկործան վանք կմնաս... Մկրտիչ Սարգսյանը ժամանակակիցների հուշերում: / Ты останешься несокрушимым храмом. Мкртич Саркисян в воспоминаниях современников. / Խմբ.` Վ. Սարգսյան - Երևան: «Հայաստան» հրատ., 2011. - 375 էջ; 24 սմ

9785540022125


Սարգսյան Մկրտիչ (1924-2002)


Հայ գրականություն --հուշագրություն

891.981-94/Ս-25