ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Your search returned 275 results. Subscribe to this search

|
1. Աւետարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Իւղաբերից, Հանգստեան, Բժշկութեան, Տաճարի, Խաչելութեան, Անդաստանաց, Քառասնօրեայ Գալստեան, Ս. Զատկի, Խաչվերացի եւ այլն եւ այլն: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Վաղարշապատ: տպ. Մայր Աթոռոյ Սուրբ Էջմիածնի, 1906Other title: [Ավետարան Տյառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի Յուղաբերից, Հանգստյան, Բժշկության, Տաճարի, Խաչելության, Անդաստանաց,Քառասնօրյա Գալստյան, Ս. Զատկի, Խաչվերացի և այլն և այլն]:.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (9). Location(s): Գրապահոց 264:281.62/Ա-79.
2. Ձայնքաղ շարական: Յորում բովանդակին հոգենուագ պաշտօներգութիւնք սուրբ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ի փառաբանութիւն Աստուծոյ և ի մեծարանս սրբոց նորա: Կարգաւորեալ ըստ պատշաճի իւրաքանչիւր աւուր հանդերձ խորհրդաւոր քաղուածովք ի դիւրութիւն երգեցողաց: /

Edition: 3-րդ տպագրութիւնMaterial type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին: տպ. սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի, 1999Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (5). Location(s): Գրապահոց 264.23:281.62/Ձ-22.
3. Ձայնքաղ շարական: Յորում բովանդակին հոգենուագ պաշտօներգութիւնք Սուրբ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ի փառաբանութիւն Աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա: Կարգաւորեալ ըստ պատշաճի իւրաքանչիւր աւուր հանդերձ խորհրդաւոր քաղուածովք ի դիւրութիւն երգեցողաց: /

Edition: Երկրորդ տպագրութիւնMaterial type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Վաղարշապատ: տպ. Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի, 1888. ՌՅԼԷOther title: [Ձայնքաղ շարական որում բովանդակին հոգենվագ պաշտոներգությունք Սուրբ եկեղեցվո Հայաստանյայց ի փառաբանություն Աստուծո և ի մեծարանս Սրբոց նորա: Կարգավորյալ ըստ պատշաճի յուրաքանչյուր ավուր հանդերձ խորհրդավոր քաղվածովք ի դյուրություն երգեցողաց]: /:.Availability: Items available for loan: (2), Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (15). Location(s): , Գրապահոց 264.23:281.62/Ձ-22.
4. Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց: Յօրինեալ ի սրբոց թարգմանչացն մերոց եւ ի սրբոց Շնորհալւոյն եւ յայլոց սուրբ հարց եւ վարդապետաց: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Էջմիածին: տպ. Ս. Էջմիածնի, 1861. ՌՅԺOther title: [Շարական հոգևոր երգոց Սուրբ և ուղղափառ եկեղեցվույս Հայաստանյայց: Հորինյալ ի սրբոց թարգմանչացն մերոց և ի սրբո Շնորհալվույն և այլոց սուրբ հարց և վարդապետաց]:.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (10). Location(s): Գրապահոց 264.23:281.62/Շ-36.
5. [Ժամագիրք Ատենի]: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի: Ժամագիրք: Տօնացոյց: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կոստանդնուպոլիս: տպ. Միհրանայ Փափազեան, 1893. ՌՅԽԲOther title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի: | Ժամագիրք: Որ է կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից եւ ժամերգութեան Հայաստանեայցս սուրբ եկեղցւոյ արարեալ եւ հաստատեալ սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ այլ եւ Գիւտոյ Հայրապետի եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ: | Տօնացոյց: Յորում նշանակին տօնք եւ պահք, ընթերցուածք եւ արարողութիւնք Հայաստանեայցս Ս. եկեղեցւոյ սկզբնաւորեալ ի սրբոց Լուսավորչէն մերմէ ի սկզբան լուսաւորութեան ազգիս հայոց եւ կարգաւորեալ Սրբոյն Սահակայ Պարթեւի եւ երանեալ Հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ հուսկ ապա Սուրբ Ներսիսի Շնորհալւոյ : /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
6. Աւագ շաբաթ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ: Ըստ կարգաւորութեան երանելի թարգմանչաց մերոց եւ այլոց սրբոց հարց: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Նոր Ջուղա: տպ. Ամենափրկչեան սրբոյ վանաց, 1895Other title: [Ավագ շաբաթ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո: Ըստ կարգավորության երանելի թարգմանչաց մերոց և այլոց սրբոց հարց]: / .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (4). Location(s): Գրապահոց 264.027.2:281.62/Ա-77.
7. Աւագ շաբաթ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ: Ըստ կարգաւորութեան երանելի թարգմանչաց մերոց եւ այլոց սրբոց հարց: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Թեհրան: ա. հ., 2006Other title: [Ավագ շաբաթ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու: Ըստ կարգավորության երանելի թարգմանչաց մերոց և այլոց սրբոց հարց]: /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Ընթերցասրա 264.027.2:281.62/Ա-77.
8. Ապաշխարութեան ժամ պահոց եւ ծոմ օրերու եւ Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից: Երգեցողութիւնք Արեւագալի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ: Որ կատարի ի ժամ Արեւագալի ի դէմս Հոգւոյն Աստուծոյ այլ եւ ի դէմ Յարութեանն Քրիստոսի որ երեւեցաւ աշակերտացն: / Հրատ.՝ Ս. վրդ. Զմրուխտեան; Թարգմ.՝ Տ. արք. Ներսոյան

by Զմրուխտեան Սասուն վարդապետ (Զմրուխտյան Սասուն վարդապետ) [publ.] | Ներսոյան Տիրան արքեպիսկոպոս [trl.].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Ֆրեզնօ: ա.հ., 1994Other title: [Ապաշխարության ժամ պահոց և ծոմ օրերու և Կարգավորություն հասարակաց աղոթից: Երգեցողությունք Արևագալի Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցվո: Որ կատարի ի ժամ Արևագալի ի դեմս Հոգվույն Աստուծո այլ և ի դեմ Հարությանն Քրիստոսի որ երևեցավ աշակերտացն]: / | [Արեւագալի ժամերգութիւն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ]: / | [Արևագալի ժամերգություն Հայաստանյայց եկեղեցու]: / | Penitential office for Lent and days of fasting and the Order of common prayer of the Sunrise office of the Armenian Apostolic Church. Addressed to the Holy Spirit also in-view of the Resurrection of Christ who appeared to the disciples. / | The Sunrise office of the Armenian Church.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ա-67.
9. [Ժամագիրք Ատենի: Յորում պարունակին երեք գիրք եկեղեցւոյս մերոյ ժամակարգութեանցն]: /

Edition: [ԺԳ տիպ]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Յերուսաղէմ [Երուսաղեմ]: տպ. Առաքելական Աթոռոյս Ս. Յակովբեանց, [տպ. Ս. Հակոբյանց], 1870. ՌՅԺԹOther title: Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի: | Տօնացոյց: Յորում նշանակին տօնք եւ պահք, ընթերցուածք եւ արարողութիւնք Հայաստանեայցս Ս. եկեղեցւոյ: Սկզբնաւորեալ ի Սրբոց Լուսաւորչէն մերմէ ի սկզբան լուսաւորութեան ազգիս հայոց եւ կարգաւորեալ Սրբոց Սահակայ Պարթեւի եւ երանեալ հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Հուսկ ապա Ս. Ներսիսի Շնորհալւոյ իսկ յետ ժամանակաց ի Ս. Աթոռն Էջմիածնի Տ. Սիմէօնի Հայոց Կաթուղիկոսի բաժանեալ յերկուս հատորս: | Տօնացոյց: Երկրորդ հատոր: Որ է քանօն եւ կառավարիչ առաջ Նոյ հատորին: Յօրինեալ 36 խորանօք ի վերայ 36 գրոցն մերոց այբուբենականաց. որոց իւրաքանչիւր տարեգրոյ խորան ըստ բերման իւրոյ տարւոյն` զամենայն շարժական և զտեղափոխ տօնսն կանոնաւորեալ տեղաւորէ:.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
10. Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովբայ եւ երանելի Հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս: [Կ.Պոլիս]: տպ. Յ. Ասատուրեան, 1895Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու]: /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
11. Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ Ս. Սահակայ հայրապետի եւ Մեսրոպայ վարդապետի , Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ: /

Edition: Է. տպագրութիւնMaterial type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երուսաղէմ: [Երուսաղեմ]: տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1959Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցվո]: /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (3). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
12. Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոյ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ: Եւ երանելի Հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Ներսէսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book Publisher: Կոստանդնուպօլիս: [Կ.Պոլիս]: Յօրթագիւղ: տպ. Պօղոս Արապեան Ապուչեխցու, 1850Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու:] /.Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-260.
13. Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոյ թարգմանչացն մերոյ Սահակայ, Մեսրոպայ եւ երանելի հայրապետացն մերոյ Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Յերուսաղէմ: [Երուսաղեմ]: տպ. Սրբոց Յակովբեանց, 1866Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցու]: /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
14. Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ, Մեսրոպայ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտայ, Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կ.Պոլիս: տպ. Յ. Գաֆաֆեան, 1871Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու]: /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
15. Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոյ թարգմանչացն մերոյ Սահակայ, Մեսրոպայ եւ երանելի հայրապետացն մերոյ Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կ.Պօլիս: [Կ.Պոլիս]: տպ. Յովհաննու Միւհէնտիսեան, 1865. ՌՅԺԴOther title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցվո]: /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
16. Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոց Սահակայ հայրապետի եւ Մեսրոպայ վարդապետի, Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ: /

Edition: Զ. տպագրութիւնMaterial type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երուսաղէմ: տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1947Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցվո]: /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
17. Ժամագիրք: / Թարգմ.՝ Մ. ա. քհն. Քէօշկէրեան

by Քէօշկէրեան Մեսրոպ (Քեոշկերյան Մեսրոպ) [թարգմ.].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Գահիրե: [Կահիրե]: տպ. Սահակ-Մեսրոպ, 1955Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
18. Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ: Արարեալ Սրբոյ թարգմանչացն մերոց Սահակայ, Մեսրոպայ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ Հայրապետի եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Սրբոյն Ներսէսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կ.Պօլիս: [Կ.Պոլիս]: տպագր. Յովսեփ Գավաֆեան, 1872Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցու]: /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
19. Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ եւ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ և Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս: [Կ.Պոլիս]: տպ. Յովհաննու Միւհէնտիս Գէորգեան, 1856. ՌՅԵOther title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցվո. արարյալ սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակա և Մեսրոպա և երանելի հայրապետացն մերոց Գյուտո և Հովհաննու Մանդակունվո և սրբույն Ներսիսի Շնորհալվո]: / .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
20. [Ժամագիրք] Կարգաւորութիւն hասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոյն Սահակայ հայրապետի և Մեսրոպայ վարդապետի և Գիւտայ և Յոհաննու Մանդակունւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Վենետիկ: տպ. Ս. Ղազար, 1898Other title: [Կարգավորություն հասարակաց աղոթից]: / | [Ժամագիրք]: / .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (4). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.