ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Your search returned 201 results. Subscribe to this search

|
1. Աւետարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Իւղաբերից, Հանգստեան, Բժշկութեան, Տաճարի, Խաչելութեան, Անդաստանաց, Քառասնօրեայ Գալստեան, Ս. Զատկի, Խաչվերացի եւ այլն եւ այլն: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Վաղարշապատ: տպ. Մայր Աթոռոյ Սուրբ Էջմիածնի, 1906Other title: [Ավետարան Տյառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի Յուղաբերից, Հանգստյան, Բժշկության, Տաճարի, Խաչելության, Անդաստանաց,Քառասնօրյա Գալստյան, Ս. Զատկի, Խաչվերացի և այլն և այլն]:.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (8). Location(s): Գրապահոց 264:281.62/Ա-79.
2. Ձայնքաղ շարական: Յորում բովանդակին հոգենուագ պաշտօներգութիւնք սուրբ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ի փառաբանութիւն Աստուծոյ և ի մեծարանս սրբոց նորա: Կարգաւորեալ ըստ պատշաճի իւրաքանչիւր աւուր հանդերձ խորհրդաւոր քաղուածովք ի դիւրութիւն երգեցողաց: /

Edition: 3-րդ տպագրութիւնMaterial type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին: տպ. սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի, 1999Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (5). Location(s): Գրապահոց 264.23:281.62/Ձ-22.
3. Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց: Յօրինեալ ի սրբոց թարգմանչացն մերոց եւ ի սրբոց Շնորհալւոյն եւ յայլոց սուրբ հարց եւ վարդապետաց: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Էջմիածին: տպ. Ս. Էջմիածնի, 1861. ՌՅԺOther title: [Շարական հոգևոր երգոց Սուրբ և ուղղափառ եկեղեցվույս Հայաստանյայց: Հորինյալ ի սրբոց թարգմանչացն մերոց և ի սրբո Շնորհալվույն և այլոց սուրբ հարց և վարդապետաց]:.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (10). Location(s): Գրապահոց 264.23:281.62/Շ-36.
4. Աւագ շաբաթ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ: Ըստ կարգաւորութեան երանելի թարգմանչաց մերոց եւ այլոց սրբոց հարց: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Նոր Ջուղա: տպ. Ամենափրկչեան սրբոյ վանաց, 1895Other title: [Ավագ շաբաթ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո: Ըստ կարգավորության երանելի թարգմանչաց մերոց և այլոց սրբոց հարց]: / .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (4). Location(s): Գրապահոց 264.027.2:281.62/Ա-77.
5. Ապաշխարութեան ժամ պահոց եւ ծոմ օրերու եւ Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից: Երգեցողութիւնք Արեւագալի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ: Որ կատարի ի ժամ Արեւագալի ի դէմս Հոգւոյն Աստուծոյ այլ եւ ի դէմ Յարութեանն Քրիստոսի որ երեւեցաւ աշակերտացն: / Հրատ.՝ Ս. վրդ. Զմրուխտեան; Թարգմ.՝ Տ. արք. Ներսոյան

by Զմրուխտեան Սասուն վարդապետ (Զմրուխտյան Սասուն վարդապետ) [publ.] | Ներսոյան Տիրան արքեպիսկոպոս [trl.].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Ֆրեզնօ: ա.հ., 1994Other title: [Ապաշխարության ժամ պահոց և ծոմ օրերու և Կարգավորություն հասարակաց աղոթից: Երգեցողությունք Արևագալի Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցվո: Որ կատարի ի ժամ Արևագալի ի դեմս Հոգվույն Աստուծո այլ և ի դեմ Հարությանն Քրիստոսի որ երևեցավ աշակերտացն]: / | [Արեւագալի ժամերգութիւն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ]: / | [Արևագալի ժամերգություն Հայաստանյայց եկեղեցու]: / | Penitential office for Lent and days of fasting and the Order of common prayer of the Sunrise office of the Armenian Apostolic Church. Addressed to the Holy Spirit also in-view of the Resurrection of Christ who appeared to the disciples. / | The Sunrise office of the Armenian Church.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ա-67.
6. [Ժամագիրք Ատենի: Յորում պարունակին երեք գիրք եկեղեցւոյս մերոյ ժամակարգութեանցն]: /

Edition: [ԺԳ տիպ]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Յերուսաղէմ [Երուսաղեմ]: տպ. Առաքելական Աթոռոյս Ս. Յակովբեանց, [տպ. Ս. Հակոբյանց], 1870. ՌՅԺԹOther title: Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի: | Տօնացոյց: Յորում նշանակին տօնք եւ պահք, ընթերցուածք եւ արարողութիւնք Հայաստանեայցս Ս. եկեղեցւոյ: Սկզբնաւորեալ ի Սրբոց Լուսաւորչէն մերմէ ի սկզբան լուսաւորութեան ազգիս հայոց եւ կարգաւորեալ Սրբոց Սահակայ Պարթեւի եւ երանեալ հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Հուսկ ապա Ս. Ներսիսի Շնորհալւոյ իսկ յետ ժամանակաց ի Ս. Աթոռն Էջմիածնի Տ. Սիմէօնի Հայոց Կաթուղիկոսի բաժանեալ յերկուս հատորս: | Տօնացոյց: Երկրորդ հատոր: Որ է քանօն եւ կառավարիչ առաջ Նոյ հատորին: Յօրինեալ 36 խորանօք ի վերայ 36 գրոցն մերոց այբուբենականաց. որոց իւրաքանչիւր տարեգրոյ խորան ըստ բերման իւրոյ տարւոյն` զամենայն շարժական և զտեղափոխ տօնսն կանոնաւորեալ տեղաւորէ:.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
7. Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոc թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովբայ եւ երանելի Հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս: [Կ.Պոլիս]: տպ. Յ. Ասատուրեան, 1895Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու] .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.6/Ժ-21.
8. Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոյ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ: Եւ երանելի Հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Ներսէսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book Publisher: Կոստանդնուպօլիս: [Կ.Պոլիս]: Յօրթագիւղ: տպ. Պօղոս Արապեան Ապուչեխցու, 1850Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու:] /.Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-260.
9. Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոյ թարգմանչացն մերոյ Սահակայ, Մեսրոպայ եւ երանելի հայրապետացն մերոյ Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Յերուսաղէմ: [Երուսաղեմ]: տպ. Սրբոց Յակովբեանց, 1866Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցու]: .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
10. Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոյ թարգմանչացն մերոյ Սահակայ, Մեսրոպայ եւ երանելի հայրապետացն մերոյ Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ:/

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կ.Պօլիս: [Կ.Պոլիս]: տպ. Յովհաննու Միւհէնտիսեան, 1865. ՌՅԺԴOther title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցվո]: .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
11. Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ: Արարեալ Սրբոյ թարգմանչացն մերոց Սահակայ, Մեսրոպայ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ Հայրապետի եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Սրբոյն Ներսէսի Շնորհալւոյ:/

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կ.Պօլիս: [Կ.Պոլիս]: տպագր. Յովսեփ Գավաֆեան, 1872Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցու]: .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
12. Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ. արարեալ սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ եւ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ և Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս: [Կ.Պոլիս]: տպ. Յովհաննու Միւհէնտիս Գէորգեան, 1856. ՌՅԵOther title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցվո. արարյալ սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակա և Մեսրոպա և երանելի հայրապետացն մերոց Գյուտո և Հովհաննու Մանդակունվո և սրբույն Ներսիսի Շնորհալվո]: / .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
13. [Ժամագիրք] Կարգաւորութիւն hասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոյն Սահակայ հայրապետի և Մեսրոպայ վարդապետի և Գիւտայ և Յոհաննու Մանդակունւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Վենետիկ: տպ. Ս. Ղազար, 1898Other title: [Կարգավորություն հասարակաց աղոթից]: / | [Ժամագիրք]: / .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (4). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
14. Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ արարեալ Ս. Սահակայ Հայրապետի եւ Մեսրոպայ Վարդապետի Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Անթիլիաս: Տպ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1969Other title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցու].Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): 264.15:281.62/Ժ-21.
15. Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ սրբոց թարգմանչաց մերոց Սահակայ եւ Մեսրովբայ եւ երանելի Հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Edition: 4-րդ տպագր.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Վաղարշապատ: տպ. Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 1902. ՌՅԾԲOther title: [Ժամագիրք Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղցու]: .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (10). Location(s): Գրապահոց 264.15:281.62/Ժ-21.
16. Կարգ թաղման կարգաւորաց այսինքն Հայրապետաց, եպիսկոպոսաց և քահանայից զոր ի բուն Մաշտոցէն մերմե առեալ՝ սրբագրէալ եւ կարգաւորեալ Տեառն Սիմէօնի գերերջանիկ եւ գիտնական Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց ետ տպագրեալ մեծաւ զգուշութեամբ, ինքնին իսկ լինելով վերահասու

Edition: 2-րդ տպագր.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Վաղ-պատ ; Վաղարշապատ տպ. Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Կաթ. Էջմիածնի 1892Availability: Items available for loan: (4), Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): , 264:281.6/Կ-30.
17. Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ: [Մաշտոց ձեռնադրութեան կղերիկոսաց, սարկաւագաց, քահանայից եւ օրհնութիւն վեղարի]: / /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կ. Պոլիս: տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի, 1807Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-541.
18. Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ: Կանոն՝ մասնաւոր իշխանութիւն տալոյ աշակերտացն ճշմարիտ բանին քարոզուէ. որ է չորս աստիճան գաւազանի: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կ. Պոլիս: տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի, 1807Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-539.
19. Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ: [Մաշտոց քահանայաթաղ]: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կ. Պոլիս: տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի, 1807Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-540.
20. Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ։ Յորում հաւաքեալ աւանդին ըստ մեծի մասին կարգք և կանոնք արարողութեան Հայաստանեայցս սուրբ եկեղեցւոյ: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կ. Պոլիս: Պողոս Հովհաննիսյանի տպ., 1807Other title: [Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցյալ որում հավաքյալ ավանդին ըստ մեծի մասին կարգք և կանոնք արարողության Հայաստանյացս եկեղեցվո]: / .Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (6). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-432.