ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Your search returned 216 results. Subscribe to this search

|
1. Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա: / Կազմ.` Պ. Շարաբխանյան; ԵՊՀ

by Շարաբխանյան Պավել [կազմ.] | ԵՊՀ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 1987Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (5). Location(s): Գրապահոց 809.198.1-8(075.8)/Հ-28.
2. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի / «Մատենադարան» Մաշտոցի անուան հին ձեռագրերի ինստիտուտ

by Եգանյան Օննիկ [կազմ., խմբ.] | Զեյթունյան Ա [կազմ., խմբ.] | Անթաբյան Փ [կազմ., խմբ.] | Քեօշկերեան Ա. (Քյոշկերյան Ա.) [կազմ., խմբ.] | Տէր-Վարդանեան Գէորգ (Տեր-Վարդանյան Գևորգ) [խմբ.] | Մնացականյան Ա [խմբ.] | Քէօսէան Յակոբ. (Քյոսեյան Հակոբ) [խմբ.] | Ղազարոսեան Արփենիկ (Ղազարոսյան Արփենիկ) [խմբ.] | Հայրապետեան Շահէ քհյ. (Հայրապետյան Շահե ) [խմբ.] | Դևրիկյան Վարդան [կազմ.] | Սուքիասեան Կ [կազմ.] | «Մատենադարան» Մաշտոցի անուան հին ձեռագրերի ինստիտուտ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., «Նայիրի», «Մագաղաթ», ԵՊՀ հրատ., 1984-Other title: [Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի]: | General catalogue of Armenian manuscripts of the Mashtots Matenadaran. | Генеральный каталог армянских рукописей Матенадарана имени Маштоца. .Online access: Կարդալ առցանց | Հ. Ա | Հ. Բ | Հ. Գ | Հ. Դ | Հ. Ե | Հ. Զ | Հ. Է | Հ. Ը | Հ. Թ Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (42). Location(s): Գրապահոց 016:091(47.925)/Մ-23.
3. Դիւան Մեսրոպ Դ. Թաղիադեան: Անտիպ օրագրութիւներ, երկեր եւ քերթուածներ, վաւերագրեր, նամակներ: / Խմբ.` Մ. արք. Աշճեան

by Աշճեան Մեսրոպ արքեպիսկոպոս [խմբ.].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 1993Other title: [Դիվան Մեսրոպ Դ. Թաղիադյան: Անտիպ օրագրություններ, երկեր և քերթվածներ, վավերագրեր, նամակներ]: /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Գրապահոց 891.981.0/Թ-18.
4. Սփյուռքահայ բանաստեղծություն: / Կազմ., առաջ.՝ Վ. Գաբրիելյան; Խմբ.՝ Վ. Կիրակոսյան; ԵՊՀ

by Գաբրիելյան Վազգեն [կազմ., առաջ.] | Կիրակոսյան Վ [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ. 1981Other title: Зарубежная армянская поэзия. .Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (4). Location(s): Գրապահոց 891.981-1/Ս-98.
5. Նշխարներ Արցախի բանահյուսության: / Ժող., կազմ., ծանոթագր.` Լ. Հարությունյան; Խմբ.` Ա. Ղազիյան

by Հարությունյան Լևոն [կազմ., ժող., ծանոթ.] | Ղազիյան Ա [խմբ.].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 1991Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (4). Location(s): Գրապահոց 891.981-13/Ն-83.
6. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա: / Կազմ.՝ Պ. Հովհաննիսյան, Ա. Մովսիսյան

by Հովհաննիսյան Պ [կազմ.] | Մովսիսյան Ա [կազմ.].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2007-Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (4). Location(s): Գրապահոց 947.925(082)/Հ-24.
7. Հայ աստվածաբան: Գիտական հոդվածների ժողովածու: / Երևանի պետական համալսարան, Աստվածաբանության ֆակուլտետ

by Բարսեղյան Պ [խմբ. ] | Սիմոնյան Գ [խմբ. ] | Երևանի պետական համալսարան. Աստվածաբանության ֆակուլտետ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2007-Online access: Կարդալ առցանց | Հ. Ա | Հ. Բ | Հ. Գ | Հ. Դ Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (12). Location(s): Գրապահոց 20(062.2)/Հ-24.
8. Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: Գիտական հոդվածների ժողովածու: / Գլխ. խմբ.՝ Է. Մինասյան; ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ

by Մինասյան Էդիկ [գլխ. խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան Պատմության ֆակուլտետ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2011-Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (5). Location(s): Գրապահոց 947.925(062.2)/Պ-30.
9. Գրիգոր Մենդելի 190-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողով: Կենսաբանության զարգացման ժամանակակից միտումները: Թեզիսների ժողովածու 19 հունիսի 2012թ.: / ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ ՈւԳԸ

by ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ Ուսանողական Գիտական Ընկերություն.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2012Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 574/578(063)/Գ-87.
10. Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈւԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: / ԵՊՀ , Ուսանողական գիտական ընկերություն

by Երևանի պետական համալսարան Ուսանողական գիտական ընկերություն.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2013Other title: Сборник статей международной научной кенференции, посвященной 500-летию армянского книгопечатания и 65-летию основания СНО ЕГУ. /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (15). Location(s): Գրապահոց 378(47.925)(063)/Հ-24.
11. Հայաստանի անվտանգությունը տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական գործընթացների համատեքստում: [Գիտաժողովի նյութեր]: / Կազմ.` Ա. Աղաբաբյան; ԵՊՀ, Հայագիտական հետազոտ. ին-տ.

by Աղաբաբյան Ալվինա [com.] | Երևանի պետական համալսարան, Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2013Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (3). Location(s): Գրապահոց 355/359(47.925)/Հ-24.
12. Սփյուռքագիտություն: Տարեգիրք: [2013]. / Գլխ. խմբ.՝ Ա. Սիմոնյան; Պատ. խմբ.՝ Յու. Ավետիսյան

by Սիմոնյան Արամ [գլխ. խմբ.] | Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի [պատ. խմբ.].

Material type: book Book; Audience: Adult; Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2013Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Գրապահոց 947.925(Սփ)(058)/Ս-98.
13. Սփյուռքագիտություն: Տեսության և պատմության հարցեր: Տարեգիրք: [2012]: / Գլխ. խմբ.՝ Յու. Ավետիսյան

by Ավետիսյան Յուրի [գլխ. խմբ.].

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2012Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (3). Location(s): Գրապահոց 947.925(Սփ)(058)/Ս-98.
14. Մաթևոսյանական ընթերցումներ: Հոդվածների ժողովածու: / ԵՊՀ

by Գաբրիելյան Վազգեն, (1937-) [խմբ.] | Սիմոնյան Արամ [առաջաբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2011-Online access: Կարդալ առցանց (Հ. 2) | Կարդալ առցանց (Հ. 3) Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (3). Location(s): Գրապահոց 891.981.0/Մ-15.
15. Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: / Կազմ.՝ Ս. Հովհաննիսյան, Է. Ասրիյան, Դ. Հայրապետյան, Լ. Ստեփանյան, Ն. Հարությունյան, Ա. Գալստյան; Խմբ.՝ Հ. ԱվանեսյանԵրևանի պետական համալսարան

by Հովհաննիսյան Ս [կազմ.] | Ասրիյան Է [կազմ.] | Հայրապետյան Ն [կազմ.] | Գալստյան Ա [կազմ.] | Ավանեսյան Հ [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2012Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 159.9(075)/Պ-51.
16. Մամուլը և քաղաքանությունը: Ծրագիր: / Կազմ.՝ Լ. Սայադյան; ԵՊՀ

by Սայադյան Լիաննա [կազմ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2012Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 070(075.5)/Մ-22.
17. Արևմտահայ մամուլի գրաքննության պատմություն (1857-1900 թթ.) / Կազմ.՝ Գ. Սողոմոնյան; ԵՊՀ

by Սողոմոնյան Գայանե [կազմ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2013Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 050(47.925)(09)/Ա-86.
18. Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում: Երևանի պետական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 1-4 հոկտեմբեր, 2009=University education for the 21st century. Proceedings of international conference devoted to the 90th anniversary of Yerevan State University, Yerevan 1-4 October, 2009= Унижерситетское образование в XXI в. Собрания материалов международной научной конференции посвященной 90-летию Ереванского Государственного Университета. /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2010Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Գրապահոց 378(47.925)(063)/Հ-20.
19. ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու [2014] / Պատ. խմբ.՝ Մ. Մալխասյան; ԵՊՀ ՈւԳԸ.

by Մալխասյան Միքայել [edt] | Երևանի պետական համալսարան. Ուսանողական գիտական ընկերություն.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ, 2014Other title: Сборник научных статей СНО ЕГУ [2014] / | Collection of scientific articles of YSU SSS [2014] /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (6). Location(s): Գրապահոց 378(47.925)(062.2)/Ե-81.
20. ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու [2015] / Մ. Մալխասյան /պատ. խմբ./; ԵՊՀ ՈւԳԸ.

by Մալխասյան Միքայել [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան, Ուսանողական գիտական ընկերություն.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Երևան: ԵՊՀ հրատ, 2015Other title: Сборник научных статей СНО ЕГУ [2015] / | Collection of scientific articles of YSU SSS [2015] /.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (14). Location(s): 378(47.925)(062.2)/Ե-81.